Өндөр хүчдэлийн вакуум таслуур/Гадна автомат дахин хаагч