бүтээгдэхүүн

Судалгаа, боловсруулалт, үйлдвэрлэлээс хангах
цахилгаан автоматжуулалтын нэгдсэн шийдлүүдийн борлуулалт

Манай гол бүтээгдэхүүнд тосонд шингэсэн цахилгаан трансформатор, хуурай трансформатор, хосолсон дэд станцууд орно
дотор болон гадна өндөр хүчдэлийн унтраалга, хуваарилах төхөөрөмж, дэд станцын тоног төхөөрөмж, эрчим хүчний трансформатор, угсарсан дэд станц, CT, PT гэх мэт Дэмжих загвар
үйлдвэрлэл, инженерчлэл, барилга угсралт, ашиглалтад оруулах, санхүүжүүлэх үйлчилгээ.

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ТАЛААР

Бүтээгдэхүүн, шийдлүүдийг мэдээлэл, харилцаа холбоо, шинэ эрчим хүч,
барилгын үл хөдлөх хөрөнгө, цахилгаан сүлжээ, эрчим хүч үйлдвэрлэх, үйлдвэрлэлийн хяналт, аж үйлдвэрийн барилга болон бусад үйлдвэрүүд.